SK
 • Česky
 • Slovensky

SOS portál e-shopu SpokojnýPes.sk

SOS SpokojnýPes.sk

Problém so zásielkou? Alebo s tovarom? Vyriešime to spoločne ...

Ak ste tu, tak sa možno niečo nepodarilo - veľmi sa ospravedlňujeme! Alebo chcete len inú veľkosť? Tak či tak to spolu teraz rýchlo doriešime. Od toho sme tu pre vás. A veľmi radi!

Po overení vášho e-mailu vás prevedieme celým procesom výmeny, vrátenia alebo reklamácie tovaru. Ďakujeme, že ste použili náš formulár. Ako poďakovanie vám uhradíme náklady na zaslanie tovaru k nám.

Potrebujete nám tovar vrátiť v 14-dňovej lehote alebo tovar reklamovať? Postupujte prosím podľa nasledujúcich inštrukcií. Všetko vybavíme čo najskôr. Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá.

Výmena a vrátenie tovaru

Pri uzatvorení kúpnej zmluvy na diaľku (napr. teda nákup v internetovom obchode) má kupujúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

Pri výmene alebo vrátení tovaru (napr. pri kúpe nesprávnej veľkosti) vždy prosím dodržte tento postup:

 1. Tovar vracajte bez známok užívania, čistý, pokiaľ možno v pôvodnom obale (aj s visačkami identifikujúcimi tovar, dokumentáciou a všetkým ďalším príslušenstvom).
 2. Tovar pošlite do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy Slovenskou poštou na adresu

  FROGMAN s.r.o
  17712C
  P.O.BOX 901
  Detašované pracovisko - Sihoť
  911 01 Trenčín
  Slovensko

  Pre odoslanie tovaru na uvedený P.O. Box používajte výhradne ako dopravcu Slovenskú poštu.

 3. Tovar môžete vrátiť taktiež zadarmo cez Zásielkovňu: balíček (maximálne 10 kg) doneste na niektorú z pobočiek Zásielkovne a obsluhe nahláste kód 92587999, obsluha vám vydá potvrdenie o odoslaní, ktoré si uschovajte.
 4. Tovar posielajte vždy spolu s odstúpením od zmluvy.
 5. Pokiaľ tovar posielate späť, postupujte prosím cez portál https://sos.spokojnypes.sk/. V prvom kroku overte Váš e-mail a následne vyplňte potrebné údaje. Tovar nezasielajte na dobierku (vyúčtovanie uskutočňuje dodávateľ).

Pri vrátení všetkého objednaného tovaru je kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru, vrátane účtovanej ceny za dopravu. Pri vrátení časti objednaného tovaru (t. j. niektorý tovar z dodávky si kupujúci ponechá), je vrátená kúpna cena vráteného tovaru, náklady na dopravu nie sú vrátené. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Ďalšie podrobnosti k odstúpeniu od zmluvy podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sú upravené v článku 4. „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“ obchodných podmienok obchodnej spoločnosti SpokojenyPes.cz s.r.o.

Pokiaľ si s výmenou tovaru neviete poradiť, zavolajte na +421 220 924 080, alebo napíšte na vas@spokojnypes.sk

Záruka

Na chovateľské potreby je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov (okrem zákonom stanovených výnimiek - týka sa predovšetkým krmív).

Reklamačný poriadok

Hoci predávame výlučne prvotriedny tovar, ako u každého obchodníka sa Vám môže stať, že bude nutné tovar reklamovať. Reklamovať je možné len tovar, ktorý ste zakúpili prostredníctvom internetového obchodu https://www.spokojnypes.sk, a ktorý je Vaším vlastníctvom. Súčasne ste oprávnený uplatniť u nás zodpovednosť za vady týkajúce sa len toho tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré ako predávajúci zodpovedáme a vzťahuje sa naň záruka.

Pokiaľ sa rozhodnete reklamovať u nás zakúpený tovar, použite prosím portál https://sos.spokojenypes.cz, kde po overení e-mailu zvoľte správnu objednávku a následne vyplňte potrebné údaje. Po prijatí reklamácie Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

Reklamáciu ste povinný nahlásiť neodkladne po zistení vady tovaru a po obdržaní inštrukcií z našej strany reklamovaný tovar bezodkladne spolu s reklamačným protokolom odoslať, pokiaľ bude odosielanie reklamovaného tovaru požadované, na adresu:

FROGMAN s.r.o
17712C
P.O.BOX 901
Detašované pracovisko - Sihoť
911 01 Trenčín
Slovensko

Pre odoslanie tovaru na uvedený P.O. Box používajte výhradne ako dopravcu Slovenskú poštu.

Tovar nezasielajte na dobierku (vyúčtovanie v prípade vrátenia peňazí za tovar uskutočňuje dodávateľ).

Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 občianskeho zákonníka uplatňujete (čl. 6.6. obchodných podmienok), určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie bude reklamácia vybavená ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu tovaru za tovar.

Ak ste reklamáciu tovaru uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže byť reklamácia vybavená zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Súčasne Vám poskytneme kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Vašej reklamácie.

Ak ste reklamáciu tovaru uplatnili po 12 mesiacoch od kúpy a táto bude zamietnutá, bude v doklade o vybavení reklamácie uvedená informácia o tom, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame ako predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak sa odborným posúdením preukáže naša zodpovednosť ako predávajúceho za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Súčasne Vám budú do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie uhradené všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie a pri uplatnení reklamácie prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie Vám potvrdenie o uplatnení reklamácie bude doručené ihneď. Ak nebude možné potvrdenie doručiť ihneď, bude doručené bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie nebude doručované, ak máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ustanovenia reklamačného poriadku sa na Vás vzťahujú len v prípade, ak ste nákup uskutočnili ako spotrebiteľ. Naša zodpovednosť pri reklamácii kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi ustanovením § 422 obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou našich obchodných podmienok a vyhradzujeme si právo ho kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie reklamačného poriadku nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia na stránke internetového obchodu https://www.spokojnypes.sk/.

Ďalšie podrobnosti k Vašim právam v prípade reklamácie tovaru sú upravené v článku 6. „Práva z vadného plnenia“ a v článku 7. „Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán“ obchodných podmienok obchodnej spoločnosti SpokojenyPes.cz s.r.o.

Prevádzkovateľ

SpokojenyPes.cz s.r.o., Štětkova 1638/18, 14000 Praha 4-Nusle

IČ: 28772563, DIČ: CZ28772563
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, zložka 207978.

E-mail: vas@spokojnypes.sk

Pobočky Spokojný pes®

Predajňa Na Pankráci | Na Pankráci 1618/30, Praha 4 | +420 226 227 588

Predajňa Korunní - u námestia Mieru | Korunní 313/13, Praha 2 | +420 226 227 587

Predajňa Říčany u Prahy | Obchodní 2722/10, 251 01 Říčany | +420 314 004 614

Centrálny sklad Říčany | U Sanitasu 2246, 25101 Říčany

Sklad a výdejňa Troubsko | Za Farou 792/51, 664 41 | +420 530 514 588

XS SM MD LG XL Screen

Copyright © SpokojenyPes.cz s.r.o. Zásady používania súborov cookie a využitia Google Analytics
SPOKOJENÝ PES ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti SpokojenyPes.cz s.r.o.